Yönetim

14Dosya

Doç. Dr. Besim Yıldırım

Kurumsal İletişim Direktörü

Telefon: +90 442 231 (6091)
Mail: besim@atauni.edu.tr

16Dosya

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Korkut

Medya İlişkileri Yönetim Müdürü

Telefon: +90 442 231 (1008)
Mail: ckorkut@atauni.edu.tr

17Dosya (2)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Etem Zinderen

Dijital Mecralar Yönetim Müdürü

Telefon: +90 442 231 (5511)
Mail: ibrahim.zinderen@atauni.edu.tr

13Dosya

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Hıdıroğlu

İletişim Yönetim Müdürü

Telefon: +90 442 231 (5509)
Mail: hidiroglu@atauni.edu.tr

18Dosya

Dr. Öğretim Üyesi M. Ferruh Haşıloğlu

Marka Yönetim Müdürü

Telefon: +90 442 231 (5056)
Mail: fhasiloglu@atauni.edu.tr

15Dosya

Dr. Öğretim Üyesi Sait Sinan Atılgan

Etkinlik ve Organizasyon Yönetim Müdürü

Telefon: +90 442 231 (6085)
Mail: sinan.atilgan@atauni.edu.tr