Kurumsal İletişim İlkeleri

Kurumsal İletişim Direktörlüğü > Kurumsal İletişim İlkeleri
 1. Atatürk Üniversitesi tüm iletişim çalışmalarını T.C. Anayasası, yasaları, YÖK ve diğer mevzuatlar ile uyumlu gerçekleştirir.
 2. Atatürk Üniversitesinin kamuoyuna yönelik tüm yayınlarında (duyuru, ilan, basın açıklamaları, afiş, pankart vb. iletişim faaliyetlerinde) ortak bir dil kullanılır.
 3. Atatürk üniversitesinin ortak dili bilimsel, tarafsız, yerli, sade Türkçedir. Kullandığı kavram ve kelimeler hiçbir ideoloji, akım, meşrep ve topluluğa atıf olamaz.
 4. Atatürk Üniversitesinin kamuoyuna açık bütün etkinlikleri, iletişim çalışmaları, sponsorlukları, himayeleri ve ortak çalışmaları; üniversitenin marka değerlerine, hedeflerine, vizyonuna aykırı olamaz. Bu faaliyetlerin tümü Kurumsal İletişim Direktörlüğü onayından geçer.
 5. Kamuoyuna açık faaliyetlerinin tamamında, Atatürk Üniversitesi marka değerine, vizyonuna hedeflerine katkısı aranır. Katkı sağlamayacak hiçbir etkinlikte yer almaz, sponsor olmaz, himaye etmez, ismini ve logosunu kullandırmaz. Bu faaliyetlerin tamamı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü onayından geçer.
 6. Atatürk üniversitesinin kamuoyuna açık bütün yazılı, görsel ve işitsel materyalleri Kurumsal Kimlik kurallarına uyumlu olmak zorundadır. Bunun haricinde basılı ya da elektronik hiçbir yazı formatı ve görsel materyaller kullanılamaz. Kamuoyuna açık bütün materyaller, Kurumsal İletişim Direktörlüğü onayından geçer.
 7. Atatürk Üniversitesi adına konuşma, demeç verme, açıklama yapma yetkisi Rektör’e aittir. Televizyon programı, gazete röportajı, basın aktivitesi vb. iletişim etkinliklerinde bulunacak Üniversite personeli, Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden onay alır.
 8. Atatürk Üniversitesi akademik personeli, ayrımcılık ve nefret suçu içermeyen, üniversitenin kurumsal yapısına etki etmeyecek kendi uzmanlık alanlarında, bilimsel çalışmalarda, akademik yayınlarda üniversitenin belirlediği dil, marka değeri, vizyon ve hedeflere aykırı olmamak kaydıyla, kurumsal iletişim direktörlüğü bilgisi dahilinde açıklama yapabilir.
 9. Atatürk Üniversitesi evrensel bilim etiğine ve akademik geleneklere güçlü bir biçimde bağlıdır, aksi yaklaşımları kabul etmez, savunmaz, korumaz.
 10. Evrensel bir bakış açısı, eğitim ve araştırma yaklaşımı içinde, bölgesine en üst düzeyde katkı sağlamayı, varlığının gereği olarak kabul eder.
 11. Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar, iletişime geçer, iş birlikleri yapar.
 12. Yalnızca doğrulanmış, gerçeklere dayalı bilgi paylaşımı yapar. Paylaştığı bilgiler doğru ve güvenilirdir.
 13. Atatürk Üniversitesi personeli, kişisel sosyal medya hesaplarında üniversiteyi bağlayıcı açıklama yapamaz, kurumun marka değerine, ismine zarar verecek, olumsuz etki yapacak içerikler paylaşamaz. Yüz kızartıcı, genel toplum ahlakına ve cari hukuka aykırı paylaşımlarda bulunanlar için kurum kanun ve yönetmeliklerde belirlenen haklarını kullanır.
 14. Atatürk üniversitesi, zaman içinde kamuoyu açıklamalarını Türkçe haricinde çok dilli yapabilir. Bunun zamanına ve dil seçeneklerine Rektörlük makamı karar verir, Kurumsal İletişim Direktörlüğü uygulamaya koyar.
 15. Üniversitenin tüm iletişim çalışmaları, güncel teknoloji ve iletişim araçlarına uyumlu biçimde yapılır.
 16. Üniversitenin web sayfası, sosyal medya hesapları, süreli ve süresiz yayınları, televizyon, radyo, ajans yayınları, GSM mesajları, cep telefonu uygulamaları, açık hava duyuru panoları, dijital duyuru ekranları birbiriyle uyumlu ve kurumsal kimliğe uygun halde yönetilir.
 17. Kriz dönemlerinde iletişim süreci Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından doğrudan yönetilir.
 18. Medyanın, Üniversitenin itibarını etkileyebilecek konularda üniversite mensuplarıyla iletişime geçmesi halinde, konu Kurumsal İletişim Direktörlüğüne iletilir ve direktörlük tarafından sağlanan destek (bilgi, araç, hızlı analiz vb.) ile aktif bir süreç uygulanır.
 19. Kurumsal İletişim Direktörlüğü, amaçlara ulaşılacak araç ve gereçleri temin eder.
 20. Yukarıda sayılan bütün faaliyetler Rektörlük makamı onayı ile Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yürütülür. Amaçların (planlar ve taktikler) belirlenmesinde ve doğru sonuçların elde edilmesinde Üniversite Stratejik planıyla uyumlu bir yaklaşım sergiler.