İletişim Yönetim Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Direktörlüğü > İletişim Yönetim Müdürlüğü

Hakkımızda:

 • Atatürk Üniversitesinin kurum içi ve kurum dışı her türlü iletişim faaliyetini yürütmek, talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek,
 • İletişim Yönetimi müdürlüğünce Atatürk Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında kurulan iletişim ofisleri tarafından akademik, idari personel, öğrenciler ve öğrenci kulüplerince düzenlenen her türlü faaliyet ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, konuların gerekli birimlere yönlendirilmesini sağlamak,
 • Önemli günlerde Üniversitenin web sitesinde ve gerekli görülen her türlü alanda kullanılmak ve yayınlanmak üzere mesajlar ve sloganlar hazırlamak,
 • Atatürk Üniversitesinin vizyonu, misyonu ve kurumsal itibarına uygun, Yeni Nesil Üniversite değişim dönüşüm projesi kapsamında birçok anket, tanıtım ve algı-tutum çalışmaları yapmak,
 • Özellikle kurum içi çalışanların etkili iletişim becerilerinin yükseltilmesi amacıyla seminerler hazırlamak,
 • Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile ilgili çeşitli slogan ve tutum-davranış değişimine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulacak İletişim Ofisi ile hastaneyle muhatapları arasında etkili bir iletişim ortamı oluşturmak,
 • Üniversitenin web sitesinde kullanılmak üzere çeşitli tanıtım metinleri hazırlamak,
 • Rektörlük içinde yapılan çeşitli toplantıları asiste etmek,
 • Kurum içi, kurum dışı ve diğer kurumlarla ortak projeler üretmek, eğitim, algı ve tutum araştırmaları yapmak

Personel:

 • Öğr. Üyesi İrfan Hıdıroğlu ( İletişim Yönetimi Müdürü)
 • Öğr. Gör. Elif Yıldırım
 • Arş.Gör. Şeyma Çalıklar
 • Süleyman Yıldız (İdari Personel)
 • Ziya Başçı (Yüksek Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)
 • Merve Kurnuç (Yüksek Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)
 • Adem Görken (Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)
 • Dilara Küçükoğlu (Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)
 • Salih Sarışın (Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)

İletişim:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüs Erzurum

T: 442 231 5508