Hakkımızda

1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi, kuruluşundan bu yana eğitime verdiği katkı ile ülke genelinde saygın bir yer edinmiştir. Bu yönüyle eğitime yön vermiş “Üniversite Kuran Üniversite” olarak haklı bir değere sahip olmuştur. 2016 yılında itibaren rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın önderliğinde  “Yeni Nesil Üniversite ”anlayışının üniversitemizde kurumsallaşması bağlamında birçok yeni birim oluşturulmuş, çalışmalar ve projeler gerçekleştirilmiştir. Yeni nesil projesi kapsamında yapılan arama konferansları sonucunda üniversitenin misyon, vizyon ve amaçlarına uygun bir biçimde oluşturan yeni birimler arasında Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) de yerini almıştır.

Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) bünyesinde 6 birim bulunmaktadır:

  • Rektörlük İletişim Ofisi
  • İletişim Yönetimi Müdürlüğü
  • Dijital Mecralar Yönetim Müdürlüğü
  • Etkinlik ve Organizasyon Müdürlüğü
  • Medya İlişkileri Yönetim Müdürlüğü
  • Marka ve Web Tasarım Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Direktörlüğü bu 6 birimle gerek üniversite içinde gerekse üniversitenin diğer muhatapları ile yapılan her türlü iletişim, yazışma, takip, tanıtım, organizasyon ve işbirliklerini profesyonel bir ekiple ve titizlikle yürütmektedir.

Atatürk Üniversitesinin kendi içinde yaptığı her türlü yazışmanın, web sayfasında ve diğer dijital mecralarda ki tanıtımının organize edilmesi, takip edilmesi ve işler konumda tutulmasını sağlarken, kendi içindeki bütün birimlerle koordineli olarak çalışmaktadır. Gerek akademik gerekse idari anlamda yürütülen her türlü faaliyetin düzenli ve kurallı uygulanışından, haber, bilgi, tanıtım materyali, afiş, grafik pop-up uygulamaları, yazılı ve görsel basının takip edilmesi, arşivleme, tasnif etme ve düzenli olarak yıllık yayınlama gibi işleri yürütmektedir.