Etkinlik ve Organizasyon Yönetim Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Direktörlüğü > Etkinlik ve Organizasyon Yönetim Müdürlüğü

Hakkımızda

 • Üniversitenin yıllık etkinlik ve organizasyon planını ile ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 • Hazırlanan etkinlik planına göre kişi, mekan ve ekipman planlaması yapmak.
 • Üniversite tarafından düzenlenen her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek.
 • Üniversitenin yıllık etkinlik ve organizasyon planı ile ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yapılan etkinliklerin kurumsal kimliğe uygun biçimde afişten, davetiye, salon düzeninden konuşma met Hazırlanan etkinlik planına göre kişi, mekân ve ekipman planlaması yapılarak uygulamalara geçilmesi.
 • Bu planlamaya göre gerekli olan materyallerin baskı ve satın alma işleri ile ilgili şehrimizde ki mevcut firmalarla ile fiyat çalışmaları yapılarak yıl boyunca etkinliklerde kullanılan materyallerin uygun bir biçimde tarafımıza tahsisinin sağlanması.
 • Üniversitemizin önümüzdeki süreçten itibaren düzenlenecek olan sempozyum ve kongreleri BAP birimi ile koordineli bir biçimde sağlanmasını duyuruları tüm akademik personele gönderilmesi.
 • Ayrıca tüm faaliyetlerle ilgili fotoğraflar dijital olarak arşivlenmesi. İstenildiği takdirde bir galeri birim sayfamızda düzenlenebilmesi.

Personel:

 • Öğr. Üyesi Sait Sinan ATILGAN
 • Arş. Gör. Taşkın ERDOĞAN
 • Arş. Gör. Yusuf BAYRAKTAR
 • Muhammet Haktan Hışır (Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)
 • Melik Demir (Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)
 • Can Muhammet Bayındır (Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)
 • Mehmet Nebi Sarıkan (Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)
 • Şeymanur Korucuk (Lisans Öğrencisi-Kısmi Zamanlı Öğrenci)

 

İletişim:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüs Erzurum

T: 442 231 6085-5937